Om Åbyälven
Åbyälven har sitt ursprung i Arvidsjaurs kommun i Norrbottens län. Totalt är Åbyälven alltså ca 165 km lång. Åbyälven är precis som Byskeälven en skogsälv vilket innebär att den har hela sitt nederbördsområde i skogslandet och därmed inte berörs av snösmältningen i fjällkedjan. Vattenföringen är som högst i Maj för att sedan gradvis minska under sommaren. Åbyälvens första nio mil utgörs till största delen av lugna selområden medan de sista sju milen faller hela 155 meter fördelat över ett 40-tal olika forsar. De viktigaste biflödena är Klubbälven och Tvärån.

Två mindre vattenkraftkraftverk finns i huvudfåran i Hedfors och Klubbfors. Vid Hedfors finns fisktrappa, medan Klubbfors endast dämmer sidofåra. Hednäs kraftstation började byggas år 1919. I samband med en ombyggnation av kraftverket 1995 byggdes också en laxtrappa som togs i bruk sommaren 1996. Laxtrappan är speciell då den är 150 meter lång vilket gör den till en av Sveriges längsta laxtrappor. Större delen av Åbyälven har använts som flottled fram till 1967. Restaureringar är utförda i älvens nedre delar.

Åbyälven är utpekat som värdefullt vatten med avseende på fisk och fiske med havsvandrande öringstam och ursprunglig harrstam samt ett ganska svagt bestånd av vildlax. Åbyälven har en tidigt stigande laxstam. Den huvudsakliga uppvandringen sker under senare delen av juni månad. Dessutom har älven ett bra harrfiske. Åbyälven är även ett av Skellefteå kommun viktigare vatten för utter.

Mikaelsforsen i Islandsbäck är en utmärkt plats för sportfiske efter harr, öring eller lax. Här finns även ett trevligt vindskydd där man kan koppla av till forsens brus. Åbyälven är väl värd ett besök oavsett om man vill sportfiska eller bara njuta av den vackra naturen.