Om Piteälven


Pite älv, Vildmarksälven, har sitt ursprung uppe vid Sulitelma i Arjeplogs kommun och rinner genom vildmarken ner till Piteå. På älvens väg till havet passerar vattnet en rad imponerande forsar varav den mest kända är Storforsen (Fallhöjd 60 m på de sista 2 kilometrarna), vilken också är en stor turistattraktion med sitt dundrande vattenfall.

Piteälven är relativt lättåtkomlig med bilvägar parallellt med älven på långa sträckor uppströms Storforsen. Nedströms Storforsen är älven lättåtkomlig med bilväg på båda sidor.

Fisket har lång tradition i älvdalen men laxstammen är idag svag. Det mesta fisket på Lax och Havsöring bedrivs från mynningen och upp till Storforsen.

Arbete med biotopvård (Miljöåterställning efter flottningsepoken) och inlösen av yrkesfiske pågår för att förbättra Lax- och Havsöringstammarna.

Pite älv erbjuder ett attraktivt fiske i vildmarksmiljö på arter som Harr och Öring i området uppströms Storforsen.