Om Råneälven
Råneälven Sveriges största skogsälvRåneåälven är Sveriges största skogsälv, 210 kilometer, som mynnar ut i havet. Älven rinner upp i Radnejaure (Råneträsk) söder om Dundret, ca 2,5 mil söder om Gällivare.

De första 150 kilometrarna (cirka) går genom genom obebodda myr- och skogsmarker men efter Valvträsket så är det jordbruksmark som omger älven.

Slutet, de sista 50 kilometrarna, går genom en mer traditionell älvdal.Du kan köpa ett fiskekort som gäller för hela älven. Kortet gäller älven från Rånträsket i norr till Råneå i söder samt Livasälven och Rörån. Observera att inom sträckningen finns fyra förbudsområden.

Här kan du ladda ner fiskekortsbilaga med regler för råneälven

Här kan du köpa fiskekort direkt via datorn eller mobilen till Råneälven.

Abborre: Stor aborre finns i de större selen och det finns rapporter om vikter på uppmot 1.5 kilo.
Harr: Finns allmänt i hela älven och i dess biflöden.
Gädda: Finns i områden med sel.
Lax: Laxen vandrar upp tidigare än i många andra älvar. Sparsamt bestånd som blir allt bättre i och med intensiv fiskevård.
Öring: Stationär och havsvandrande öring förekommer sparsamt mest i norra delarna av älven.
Andra arter: flodkräfta , benlöja, nejonöga, , braxen,, gärs, gös, id, lake, mört, sik, siklöja, stäm och ål.