Om Kaitumälven
Kaitumälven, (nordsamiska Gáidumeatnu), biflod till Kalixälven.Kaitumälven är cirka 150 kilometer lång och har sina källor väster om Kebnekaisemassivet. Den flyter från gränstrakten mot Norge österut genom Övre, Mellersta samt Nedre Kaitumjaure och mynnar i Kalixälven i Lappesuanto strax väster om europaväg 10.
Älven förekom i massmedia främst under 1970-talet när slagordet Rädda Kaitum blev känt över hela landet. Älven blev också räddad från kraftverksutbyggnad och är nu en genuin vildmarksälv.
Girjas (f.d. Norrkaitum) och Baste (f.d. Mellanbyn) samebyar har vår- och höstbete för renar längs älvens stränder.