Om Lainoälven


Lainioälven, även kallad Urälven, är en 266 km lång biflod till Torne älv som rinner från norra Lappland till västra Norrbotten.


(http://sv.wikipedia.org/wiki/Lainio_älv)