Om Muonioälven
Muonio älv, finska Muonionjoki, vänsterbiflod till Torne älv. Alltsedan freden i Fredrikshamn 1809 utgör Muonio älv gräns mellan Sverige och Finland. Om man räknar Könkämä älv som Muonio älvs huvudkälla utgör älven riksgräns i stort sett uppifrån Treriksröset ner till någon mil öster om Pajala. Källflöde förutom Könkämä älv är Lätäseno. Muonio älv mynnar i Torne älv sydost om Pajala och är Torne älvs största biflöde. Längd inklusive Könkämä älvs källor 380 km, avrinningsområde 14 430 km². Medelvattenföringen vid mynningen i Torne älv är 165 m3/s. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Muonio_älv)Könkämäälven (finska Könkämäeno, nordsamiska Geaggáneatnu) är Sveriges nordligaste älv, cirka 10 mil lång. Älven ligger i Enontekis och Kiruna kommun. Den har sin källa i Kilpisjärvi nära Treriksröset. Älven strömmar genom ett flackt, nästan obebott myrlandskap och är långa sträckor lämplig båtled. Könkämäälven utgör sedan 1809 gräns mellan Sverige och Finland fram till 1 mil väster om Karesuando, där den förenas med älven Lätäseno och därigenom bildar Muonio älv.